Tải ColorTrix cho Android

Link Tải ColorTrix cho Android chính thức:


ColorTrix cho Android - Game xếp gạch cho Android

ColorTrix cho Android - game xếp hình Tetris cổ điển cho Android.
Trong ColorTrix, thử thách của game thủ là nên sắp xếp những viên đá khi chúng rơi xuống. Các viên đá phải được xếp theo màu.ColorTrix yêu cầu nên có ít nhất 4 viên đá với màu được xếp cạnh nhau để chúng biến mất và nhường vị trí cho đá mới.
ColorTrix cho Android
ColorTrix cho Android
ColorTrix cho Android
ColorTrix cho Android
ColorTrix cho Android
ColorTrix cho Android


Link Tải ColorTrix cho Android mới nhất: