Tải Compass cho BlackBerry

Link Tải Compass cho BlackBerry chính thức:

Compass cho BlackBerry là phần mềm la bàn nâng cấp trên nền tảng GPS giành cho smartphone BlackBerry.

Ứng dụng Compass sẽ hiển thị hướng di giời của bạn, tốc độ và vĩ độ và vĩ tuyến và vị trí True North.

La bàn có đầy đủ những chức năng từ nền tảng GPS có sẵn, bởi vì vậy người sử dụng ko cần thêm ngẫu nhiên phần cứng ngoại vi nào để đi phần mềm.


Tương thích thiết bị:

  • OS 7.0: Torch 9810/9850/9860, bold 9900/9930
  • OS 6.0: Torch 9800, Style 9670, Pearl 9100 và 9105 Curve 9300
  • Bold 9650, 9700, 9780
  • OS 5.0: Bold 9000, 9650 và 9700
  • Curve 8520*, 8530, 8900, 9300
  • Pearl 9100 và 9105
  • Storm 9500, 9520, 9530, 9550
  • Tour 9630  

Minh Lộc


Link Tải Compass cho BlackBerry mới nhất: