Tải Công cụ theo dõi đào tạo nhân viên

Link Tải Công cụ theo dõi đào tạo nhân viên chính thức:


Công cụ theo dõi đào tạo nhân viên - Template Công cụ theo dõi đào tạo nhân viên

Chủ doanh nghiệp sẽ thấy mẫu này có ích để theo dõi việc huấn luyện nhân viên của mình. Nên nhập tên nhân viên và khóa học rồi sử dụng nhật ký huấn luyện để ghi chú những người từng tham gia, vượt qua hay bị trượt trong những khóa học cụ thể. Các slicer bảng hỗ trợ bạn dễ dàng sắp xếp thông báo.
Công cụ theo dõi huấn luyện nhân viên
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2013.


Link Tải Công cụ theo dõi đào tạo nhân viên mới nhất: