Tải ConnectBar

Link Tải ConnectBar chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ConnectBar

ConnectBar là 1 ứng dụng mở rộng của Firefox, giúp bạn thực hiện tìm và chat với bạn bè từ trình duyệt của bạn ở bất kì nơi nào trên web.

Với phần mềm này, bạn dễ dàng tùy biến thanh tool của bạn để có được những thông báo hợp nhất với bạn.


Link Tải ConnectBar mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)