Tải Contacts Backup Trial cho Android

Link Tải Contacts Backup Trial cho Android chính thức:

Contacts Backup Trial là tool hỗ trợ sao lưu tất cả những liên hệ của tài khoản Google, Outlook và SIM. Sao lưu thành file CVS, nhận thông báo html.
Chức năng:

- Gửi bản sao lưu CSV, HTML qua email.- Xuất Outlook thành file CVS- Xuất Google contacts thành file CVS- Nhập file CVS của Outlook/Google contacts.- Sao lưu và khôi phục danh bạ liên hệ từ/đến SIM.
Contacts Backup Trial cho Android