Tải ContactsXL cho iOS

Link Tải ContactsXL cho iOS chính thức:

ContactsXL cho iOS là phần mềm giúp quản lý số liên hệ, tạo nhóm, gọi theo nhóm ưa thích, gửi SMS và Email nhóm nhanh, gửi Email kèm ảnh...Với ContactsXL, bạn được phép nhận thông tin sn của những số liên hệ, delete số liên hệ trùng, sao lưu danh bạ, quay số T9, xem ảnh liên hệ...

Chức năng:

Quản lý số liên hệ và nhóm
Đồng bộ cùng Facebook
Ảnh liên hệ hiển thị dưới dạng danh bạ
Đính kèm ảnh vào Email
Gửi SMS và Email nhanh theo nhóm
Xóa số liên hệ lặp
Danh sách sn và trình nhắc sn
Quay số kèm ảnh của số liên hệ ưa thích
Quay số T9 nhanh
Tích hợp Facebook
Nhập friend Facebook
Lọc và tìm theo trường
Nhóm khôn khéo
Duyệt danh bạ qua ảnh
Tạo số liên hệ nhanh
Xóa nhanh nhiều số liên hệ
Sao lưu danh bạ
Minh Lộc


Link Tải ContactsXL cho iOS mới nhất: