Tải Contenta Images2PDF

Link Tải Contenta Images2PDF chính thức:


Contenta Images2PDF

Contenta Images2PDF được tạo ra để hỗ trợ bạn chuyển đổi hình ảnh thành một album ảnh PDF. Có thể xem trước chất lượng và kích thước file tận cùng.
Contenta Images2PDF
Chức năng:
- Chuyển đổi hình ảnh thành Album.- Đọc nhiều định dạng ảnh (JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP, WBMP, TARGA, PPM, PGM, PBM, XPM, ICO, CUT, G3, DDS, IFF, JNG, KOA, MNG, PCD, PCX, RAS, SGI , PSD).- Chuyển đổi hàng loạt.- Tạo contact sheet.- Tùy chỉnh kích thước trang và địa điểm số/hình ảnh trên một trang.- Xem trước chất lượng và kích thước file tận cùng.- Cấu hình background và foreground.- Tối ưu hóa cho giải quyết đa lõi.
Yêu cầu:
- Java Runtime 5 hay cao hơn.- Intel Pentium, Celeron hay AMD 300 MHz hay bộ giải quyết cao hơn.- 512 MB ​​RAM.- 40 MB ổ đĩa trống.


Link Tải Contenta Images2PDF mới nhất: