Tải Control Kids

Link Tải Control Kids chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Control Kids

Bạn có hiểu biết về Internet tuy nhiên con bạn được phép còn biết về Internet nhiều hơn bạn nghĩ. Nên bảo vệ chúng ngay bây giờ cùng một hệ thống quản lý dành cho những bậc cha mẹ thực sự dễ sử dụng này.Control Kids sẽ lọc tất cả những nội dung website độc hại hay có nội dung chống đối. Bên cạnh đó, ứng dụng này có thể xóa bỏ những cửa sổ pop-up ko quan trọng và ghi lại tât cả những những trang web từng truy cập. Control Kids có thể xóa bỏ những banner quảng cáo nhằm đẩy nhanh tốc độ truy cập Internet của bạn. Ngoài ra, ứng dụng này có thể gigiết hại sử dụng máy tính bằng việc ghi lại những lần nhấn phím và có năng lực tương thích cùng Internet explorer mà ko phải cài đặt.
Control Kids
Các chức năng chính:
Lọc tất cả những trang web có nội dung độc hại hay có nội dung chống đối
Xóa bỏ những cửa sổ pop-up hoặc gây phiền nhiễu
Ghi lại tất cả những trang web từng truy cập
Xóa bỏ banner quảng cáo để đẩy nhanh tốc độ truy cập Internet
Gigiết hại sử dụng máy tính
Tương thích 100% cùng Internet Explorer mà ko cần cài đặt
Chặn giao dịch thẻ tín dụng
Bảo vệ quyền cá nhân riêng tư.


Link Tải Control Kids mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)