Tải Convert Excel to Flash

Link Tải Convert Excel to Flash chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Convert Excel to Flash

Convert Excel to Flash là 1 ứng dụng trực quan, được tạo ra để chuyển đổi tất cả những bảng tính trong file Excel (xls, xlsx, xlsm) thành file video Flash (.swf & .flv). Chất lượng đầu ra tốt nhất với tốc độ chuyển đổi thực sự nhanh. Tất cả cấu trúc, giấy tờ, ảnh, bảng của file Excel gốc sẽ được giữ nguyên trong các giai đoạn chuyển đổi. Công cụ này cung cấp cho bạn chọn lựa hiển thị những bảng tính như một tệp tin dữ liệu độc lập trong một cửa sổ riêng. Với giao diện thân thiện cùng người sử dụng, thực sự dễ sử dụng chỉ cùng một số lần kích. Việc tải lên file Flash cũng thực sự dễ cùng việc gắn chúng lên một trang web chung cùng những nội dung của trang web khác. Người sử dụng có thể phân phát những bản thông báo của mình trên mạng, cho người khác xem mà ko gặp nên bất cứ khốn khó nào hay nên mở thêm phần mềm khác.
Các chức năng chínhHỗ trợ chuyển đổi tất cả những bảng tính của Excel (xls, xlsx, xlsm) thành một tệp tin video Flash (.swf&.flv);
Hỗ trợ chuyển đổi nhiều dữ liệu Excel nhằm tiết kiệm thời gian
Hỗ trợ chọn đường dẫn lưu file đầu ra
Hỗ trợ chọn file theo đã file hay toàn bộ folder để chuyển đổi
Hỗ trợ tự động mở folder chứa file đầu ra sau khi làm xong các giai đoạn chuyển đổi
Hỗ trợ chuyển đổi cùng tốc độ nhanh
Hỗ trợ dừng tác vụ trong các giai đoạn chuyển đổi bằng việc kích vào nút Stop
Hỗ trợ tất cả những nền tảng Windows như Win98 2000 XP 2003 Vista (x64).


Link Tải Convert Excel to Flash mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)