Tải Convert Excel to Jpeg

Link Tải Convert Excel to Jpeg chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Convert Excel to Jpeg

Convert Excel to Jpeg là tool chuyển đổi mạnh mẽ, có thể tạo ra những file ảnh đầy đủ tính năng bằng việc sử dụng định dạng Excel gốc (xls, xlsx, xlsm). Nó có thể tạo định dạng ảnh như JPEG tuy nhiên vẫn giữ được phong cách cách gốc. Phần mềm này cung cấp cho người sử dụng giao diện hướng đến người sử dụng và thực sự gọn gàng để chuyển đổi theo nhóm những file dữ liệu Excel. Chất lượng đầu ra rất tốt và các giai đoạn chuyển đổi được thực hiện rất nhanh. Bên cạnh đó, tool này có thể tự động mở file đầu ra sau khi làm xong chuyển đổi. Công cụ này giúp những nền tảng Win98 ME NT 2000 XP 2003 Vista Win 7.
Các chức năng chính gồm cóHỗ trợ chuyển đổi Excel (xls, xlsx, xlsm) thành định dạng ảnh JPEG
Cung cấp cho người sử dụng giao diện thân thiện và thực sự dễ sử dụng
Hỗ trợ chuyển đổi nhiều file dữ liệu Excel trong với lúc
Người sử dụng có thể chọn lựa sổ chỗ ở đầu ra
Hỗ trợ chọn toàn bộ folder để chuyển đổi
Hỗ trợ tự động mở file đầu ra sau khi làm xong các giai đoạn chuyển đổi
Hỗ trợ dừng tác vụ trong các giai đoạn giải quyết chuyển đổi
Cung cấp cho người sử dụng file đầu ra chất lượng cao cùng tốc độ nhanh
Hỗ trợ nền tảng Win98 ME NT 2000 XP 2003 Vista Win 7


Link Tải Convert Excel to Jpeg mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)