Tải Convert Jpeg Gif Wmf Png to Swf

Link Tải Convert Jpeg Gif Wmf Png to Swf chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Convert Jpeg Gif Wmf Png to Swf

Convert Jpeg Gif Wmf Png to Swf là 1 phần mềm có thể chuyển đổi những file ảnh thành định dạng file flash động Swf. Nó hỗ trợ bạn được phép chuyển đổi theo nhóm vô vàn file ảnh như Jpeg, Gif, Tif, Wmf và Png. Phần mềm này cung cấp cho bạn cách nhanh hcosng và dễ dàng để tạo file Swf động hay banner. Mỗi khi bạn làm việc cùng Flash, tool này có thể hỗ trợ ích được vô vàn, theo những cách khác nhau. Chất lượng đầu ra cũng thực sự tốt với tốc độ giải quyết rất nhanh. Công cụ này hoạt động cùng hệ điều hành Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2003, Windows 2000 Windows ME Windows NT Windows 98.
Các chức năng chính:Hỗ trợ chuyển đổi Jpeg, Gif, Tif, Wmf và Png thành những file swf;
Cung cấp cho người sử dụng chất lượng file đầu ra tốt nhất
Hỗ trợ chọn sổ chỗ ở đầu ra cho folder swf đầu ra
Hỗ trợ thêm toàn bộ folder để chuyển đổi
Hỗ trợ chuyển đổi nhiều file ảnh trong với lúc
Cung cấp cho người sử dụng tốc độ chuyển đổi siêu nhanh
Hỗ trợ tự động mở file đầu ra ngay sau khi làm xong tác vụ
Hỗ trợ nền tảng Win98 ME NT 2000 XP 2003 Vista.


Link Tải Convert Jpeg Gif Wmf Png to Swf mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)