Tải Convert Pdf to Gif Psd Jpeg

Link Tải Convert Pdf to Gif Psd Jpeg chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Convert Pdf to Gif Psd Jpeg

Convert Pdf to Gif Psd Jpeg là tool chuyển đổi PDF tiện ích, có thể nhanh lẹ chuyển đổi dữ liệu PDF thành những định dạng ảnh phổ biến như Gif, Psd và Jpeg. Ứng dụng độc lập này ko yêu cầu bất cứ phần mềm bên thứ 3 nào, ví như Adobe Acrobat, Acrobat Reader. Bên cạnh đó, tool này thực sự dễ cài đặt và cấu hình. Nó sẽ giữ lại độ chính xác của file PDF gốc trong các giai đoạn chuyển dổi và cung cấp cho bạn chuyển đổi mà ko làm hại file ảnh hay file gốc. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn giúp tùy biến những trang kết quả. App này giúp tất cả những nền tảng Windows như 98 ME NT 2000 XP Vista Windows7.
Các chức năng chínhHỗ trợ chuyển đổi PDF thành định dạng ảnh Gif, Psd và Jpeg.
Hỗ trợ chọn loại file đầu ra
Hỗ trợ chuyển đổi những file PDF theo nhóm
Hỗ trợ chuyển đổi những file PDF theo nhóm
Cung cấp cho người sử dụng giao diện trực quan, dễ dàng
Không yêu cầu bất cứ ứng dụng đọc PDF nào
Cung cấp chất lượng đầu ra tốt nhất với tốc độ thực hiện nhanh
Hỗ trợ dừng tác vụ trong các giai đoạn chuyển đổi
Hỗ trợ lọc đường dẫn để lưu lại file đầu ra
Hỗ trợ chọn toàn bộ folder để chuyển đổi
Hỗ trợ hiển thị ngay file đầu ra sau khi hoàn tất các giai đoạn chuyển đổi
Hỗ trợ tất cả những nền tảng Windows.


Link Tải Convert Pdf to Gif Psd Jpeg mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)