Tải Convert PowerPoint to Flash

Link Tải Convert PowerPoint to Flash chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Convert PowerPoint to Flash

Convert PowerPoint to Flash là ứng dụng chuyển đổi PowerPoint thành Flash thực sự tiện ích, có thể nhanh lẹ và dễ chuyển đổi những bài trình chiếu Powerpoint (ppt, pptx, pptm) thành định dạng video Flash (.flv & .swf). Công cụ chuyển đổi này thực sự dễ sử dụng, và có thể thực hiện chuyển đổi nhanh lẹ, chính xác và chất lượng cao từ file Powerpoint thành Flash. Lúc chuyển đổi, trình chiếu Flash cũng có chung những hiệu ứng như file trình chiếu Powerpoint khi nó giữ lại những hiệu ứng, âm thanh, hình động, và thời gian chuyển đổi,.... Bên cạnh đó, bạn cũng được tất cả những lợi ích từ một tệp tin Flash như kích cỡ được giảm thiểu, nội dung được bảo vệ và dễ phân phát chúng trên mạng.
Các chức năng chính:Hỗ trợ chuyển đổi những file trình chiếu Powerpoint (ppt, pptx, pptm) thành video Flash (.flv&.swf);
Không yêu cầu cài đặt thêm bất cứ ứng dụng bên thứ 3 nào
Hỗ trợ chế độ chuyển đổi theo nhóm
Người sử dụng có thể chọn đường dẫn lưu trữ video Flash đầu ra
Hỗ trợ thêm toàn bộ folder để chuyển đổi
Hỗ trợ tự động mở video Flash đầu ra sau khi chuyển đổi
Hỗ trợ dừng tác vụ trong các giai đoạn chuyển đổi
Hỗ trợ tất cả những nền tảng Windows, Win9x ME NT 2000 XP 2003 Vista 7.


Link Tải Convert PowerPoint to Flash mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)