Tải D-Link DSL-200 Revision A (MacOS 9.2)

Link Tải D-Link DSL-200 Revision A (MacOS 9.2) chính thức:


D-Link DSL-200 Revision A (MacOS 9.2)

D-Link DSL-200 là modem ADSL ngoài được tạo ra cho truy cập Internet tốc độ cao và truy cập từ xa đến nhà hay mạng LAN cty. DSL-200 được tích hợp sẵn giao diện truy cập USB 1.1 để dễ truy cập ngay khi cắm vào và tốc độ truy cập cao. Modem này cho phép máy tính Windows truy cập qua ADSL G.lite hay G.dmt đến nhà cung cấp dịch vụ DSL.DSL-200 chỉ cần một cổng RJ-11 tự động chọn tốc độ và chuẩn truy cập được giúp. Mức độ của công nghệ tương thích đảm bản là truy cập giữa CPE (Customers Premise Equipment) và CO (Central Office) được duy trì ở tốc độ cao nhất có thể.


Link Tải D-Link DSL-200 Revision A (MacOS 9.2) mới nhất: