Tải Daily Planner Journal

Link Tải Daily Planner Journal chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Daily Planner Journal

Sắp xếp hàng ngày là 1 tác vụ lớn đối cùng bất cứ ai. Có vô vàn chương trình được tạo ra nhằm hỗ trợ người sử dụng tập trung vào một vài chọn lựa. Daily Planner Journal hỗ trợ bạn được phép sắp xếp công việc dễ hơn.
Giao diện của chương trình rất dễ dàng và có thể chọn nhanh lẹ bởi người sử dụng ở tất cả những mức độ kỹ năng. Màn hình khởi động là 1 wizard giúp bạn di giời đến Daily Planner, Daily Journal, Calendar, Address Book, và To-Do List. Chức năng Daily Planner là 1 cuốn lịch cùng một danh bạ dài những sự kiện và thời gian từng được lên kế hoạch cho ngày đó. Daily Journal là 1 ko gian mở để bạn được phép viết những sự kiện xảy ra trong ngày và lưu lại chúng. Calendar là 1 hiển thị lớn của một tháng cùng năng lực viết đã sự kiện cho mỗi ngày. Address Book là cách sắp xếp những danh bạ liên hệ bằng việc điền vào một vài mục cụ thể. Và chức năng To-Do List giúp bạn nhanh lẹ điền thông báo trong những mục từng được tạo ra.Trong khi mỗi một mục của Daily Planner Journal hoạt động theo tính năng của chúng, năng lực hoạt động chung của chương trình vẫn gây đau lòng. Chúng tôi vẫn gặp việc cho việc chưa có chức năng nổi bật nào của lịch được đồng bộ hóa. Các sự kiện trong Daily Planner ko lộ diện trong Calendar,…


Link Tải Daily Planner Journal mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)