Tải Danh sách liên hệ

Link Tải Danh sách liên hệ chính thức:


Danh sách liên hệ - Template Danh sách liên hệ

Mẫu danh bạ liên lạc này có thể được sử dụng để đăng ký đội thể thao và được share giữa cha mẹ hay thành viên trong đội.
Danh sách liên lạc
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2013.