Tải DarkWave Studio

Link Tải DarkWave Studio chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


DarkWave Studio

DarkWave Studio là hệ thống âm thanh kỹ thuật số cùng mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows.Nó mang đặc tính của Virtual Studio, Pattern Editor, Sequence Editor và Multitrack Hard Disk Recorder phải có thể hỗ trợ người sử dụng nhanh lẹ tạo và edit những phần bằng việc thêm, định lại kích thước hay delete bỏ ghi chú.Đồng thời, nó cho phép ghi lại kết quả đầu ra đến 16- bit Integer của 32-bit Floating Point PCM từng mã hóa.
DarkWave Studio
Chức năng:
• Hỗ trợ nền tảng Windows x64 và x86.• Hỗ trợ chương trình nhúng VST.• Hỗ trợ vi giải quyết đa lõi.• Chương trình giải quyết âm thanh nổi 64-bit toàn diện.• Đầu ra âm thanh ASIO có độ trễ thấp.


Link Tải DarkWave Studio mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)