Tải Data Exchange Wizard

Link Tải Data Exchange Wizard chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Data Exchange Wizard

Data Exchange Wizard có thể tải lên và trích xuất dữ liệu từ bất cứ một cơ sở dữ liệu nào!
Chương trình này thực sự dễ sử dụng và ko yêu cầu kiến thức, kỹ năng cao cấp về kỹ thuật. Data Exchange Wizard có thể tính toán trong các giai đoạn nhập và cũng có thể thực thi những lệnh SQL trước và sau khi nhập. Khả năng độc nhất để thêm mới và cập nhật những bản ghi cũ từ những đặc điểm chính được xác định bởi người sử dụng để nhận ra Data Exchange Wizard từ vô vàn đối thủ khác như Oracle SQL loader, BCP, DTS hoặc SSIS. Chức năng tiện ích khác của chương trình này gồm có một built-in expression builder, bản ghi lỗi và bản ghi file bị từ chối.Rất nhiều doanh nghiệp cần tập trung dữ liệu để tốt cho công việc. Nhưng, dữ liệu của họ đc lưu trữ ở vô vàn định dạng và ở vô vàn nơi khác nhau. Vì thế, Data Exchange Wizard có thể hỗ trợ nhu cầu thiết kém này của những doanh nghiệp bằng việc cung cấp những tool hỗ trợ bạn tải và hợp nhất những dữ liệu từ những nguồn khác nhau đến một điểm chung.


Link Tải Data Exchange Wizard mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)