Tải Đề khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Link Tải Đề khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa chính thức:

Tải về máy (354,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa - Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Vật lý

Đề khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa là tài liệu cực kỳ xẻ ích dành cho những bạn học sinh lớp 12 có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức và làm quen cùng cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia. Chúc những bạn ôn tập và đat được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

 

(Đề thi có 04 trang)

Mã đề: 169

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017- 2018

Bài khảo sát: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn khảo sát thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, ko nói thời gian phát đề.

 

Câu 1: Một vật dao động điều hòa, trong mỗi chu kì dao động vật chạy qua địa điểm cân bằng

A. một lần.                       B. ba lần.                      C. bốn lần                     . D. đôi lần.

Câu 2: Có đôi quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có độ lớn bằng nhau (|q1| = |q2|), khi đưa chúng áp sát nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng bé thì chúng

A. hút nhau.                                                         B. đẩy nhau.

C. ko tương tác cùng nhau.                              D. có thể hút hay đẩy nhau.

Câu 3: Lúc kể về hiện tượng quang dẫn, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ sẽ giải phóng một êlectron liên kết để nó biến thành một êlectron dẫn.

B. Các lỗ trống tham gia vào các giai đoạn dẫn điện.

C. Là hiện tượng giảm mạnh điện trở của bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

D. Năng lượng cần để bứt êlectrôn ra khỏi liên kết trong bán dẫn hay lớn phải chỉ những phôtôn trong vùng tử ngoại mới có thể gây nên hiện tượng quang dẫn.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(wt + j). Gọi v là vận tốc của vật khi vật ở li độ x. Biên độ dao động của vật là

 

Câu 5: Trong mẫu nguyên tử Bo, êlectron trong nguyên tử chuyển động trên những quỹ đạo dừng có bán kính rn = n2r0 (r0 là bán kính Bo, n N*). Lúc êlectron thay đổi từ quỹ đạo dừng thứ m về quỹ đạo dừng thứ n thì bán kính giảm bớt 21ro và trông thấy chu kỳ quay của êlectron quanh hạt nhân giảm bớt 93,6%. Bán kính của quỹ đạo dừng thứ m có giá trị là

A. 25r0.                     B. 4r0.                      C. 16r0.                          D. 36r0.

Câu 6: Bước sóng là khoảng cách giữa đôi điểm.

A. gần nhau nhất trên với một phương truyền sóng mà dao động tại đôi điểm đấy với pha.

B. trên với một phương truyền sóng mà dao động tại đôi điểm đấy với pha.

C. gần nhau nhất mà dao động tại đôi điểm đấy với pha.

D. trên với một phương truyền sóng mà dao động tại đôi điểm đấy ngược pha.

Câu 7: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do cùng điện tích cực đại của tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là

 

Câu 8: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng trong chân ko là c, năng lượng của một phôtôn ánh sáng đơn sắc trên là

 

Câu 9: Chiếu xiên từ ko khí vào nước một chùm sáng nhưng nhưng thực sự hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, rℓ, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng cùng tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Mối liên lạc nào dưới đây giữa góc khúc xạ của những tia sáng ở trên là đúng?

A. rt < rℓ < rđ.                      B. rℓ = rt = rđ.                        C. rđ < rℓ < rt                       . D. rt < rđ < rℓ.

Câu 10: Giới hạn quang điện của natri là Công thoát của kẽm lớn hơn công thoát của natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm xấp xỉ bằng

Đáp án đề thi 

Câu169246324493
1DBAB
2CDBA
3DDDA
4ADAD
5AABA
6ADBB
7CBBD
8DAAA
9AADD
10CBBD
11CDCB
12ABDB
13BBDC
14BCDC
15BABD
16DCCB
17CCAC
18CCAC
19CCAC
20DBDD
21BDDA
22DBDC
23AABA
24BDCD
25DDCB
26BDCA
27BDDD
28ACDD
29CCAC
30DBAB
31DBBC
32BABA
33DBCC
34CACB
35ACCC
36CACD
37ACCA
38BAAA
39BAAB
40ACBB


Link Tải Đề khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Thanh Hóa mới nhất:

Tải về máy (354,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)