Tải Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014

Link Tải Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014 chính thức:

Tải về máy (168,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014 - Môn: Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÀ VINH

Đề chính thức

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2014

Môn: Toán Lớp 9 Trung học cơ sở
Thời gian làm bài: 150 phút (ko nói thời gian giao đề)
Ngày thi: 16/01/2014


Bài 1 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên PC Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014

Bài 2 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên PC Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014

Bài 3 (5 điểm): Bốn đội máy cày gồm 36 máy làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội I làm xong trong 4 ngày, đội II làm xong trong 6 ngày, đội III làm xong trong 10 ngày, đội IV làm xong trong 12 ngày. Ví dụ năng suất của mỗi máy bằng nhau. Tính số máy của mỗi đội.

Bài 4 (5 điểm): Giải phương trình

|2x - 1| + |x + 3| + |5x + 7| = 12

Bài 5 (5 điểm): Giải phương trình:

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên PC Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014

Bài 6 (5 điểm):

Trong mặt phẳng Oxy, cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình là: d1: y = 2x - 6; d2: y = -3x + 9; d3: y = x/2 + 3/2. Biết d1
cắt d2 tại A, d1 cắt d3 tại B, d2 cắt d3 tại C. Tính số đo những góc của tam giác ABC.

Bài 7 (5 điểm):

Tìm giá trị bé nhất của biểu thức: A = 3x2 + 2x + 1

Bài 8 (5 điểm):

Cho tam giác ABC vuông ở A, biết BC = 8,916cm và AD là phân giác trong của góc A. Biết BD = 3,178cm. Tính AB, AC.

Bài 9 (5 điểm):

Cho hình thang cân có đôi đường chéo vuông góc cùng nhau, đáy bé dài 13,742cm, cạnh bên dài 21,867cm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài 10 (5 điểm):

Cho hình thoi có cạnh bằng 241cm, chiều cao bằng 120cm. Tính những góc của hình thoi.

Download tài liệu để xem chi tiết.


Link Tải Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014 mới nhất:

Tải về máy (168,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)