Tải Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án

Link Tải Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án - Sở GD&ĐT Phú Yên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, ko kể thời gian giao đề

Câu 1. (1,5 điểm)

Không sử dụng máy tính cầm tay, nên tính giá trị những biểu thức:

Câu 2. (1,5 điểm)

Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a)

b) 2x2 + 5x - 3 = 0

Câu 3. (1,5 điểm)

Cho đôi hàm số y = 2x2 và y = x + 1.

a) Vẽ đồ thị của những hàm số trên với một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ đôi giao điểm A, B của những đồ thị hàm số trên bằng phép tính.

Câu 4. (2,0 điểm)

Giải bài toán bằng việc lập phương trình hay hệ phương trình:

Trong một ngày, một quầy tạp hóa bán được 100 quả trứng. Số trứng bán được vào buổi sáng và số trứng bán được vào buổi chiều ko bằng nhau tuy nhiên số tiền thu được bằng nhau. Nếu như số trứng bán ra buổi chiều được bán cùng giá bán buổi sáng thì số tiền thu được là 180 ngàn đồng. Ngược lại, số trứng bán ra buổi sáng nếu được bán cùng giá bán buổi chiều thì chỉ thu được 80 ngàn đồng.

Hỏi mỗi buổi quầy tạp hóa từng bán được bao nhiêu quả trứng?

Câu 5. (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O;R) có đôi bán kính OA, OB cố định, vuông góc nhau. Gọi C là điểm di động trên cung bé AB (C khác A,B). Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng BC.

a) Chứng minh là OAHB là tứ giác nội tiếp. Tính diện tích hình tròn đường kính AB theo R.

b) Gọi K là giao điểm của HA và BO. Chứng minh là KH.KA = KB.KO.

c) Chứng minh là tam giác CHA cân.

d) Tìm tập hợp những điểm H khi điểm C di giời trên cung bé AB.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Tải Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)