Tải DEKSI Hard Disk Manager

Link Tải DEKSI Hard Disk Manager chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


DEKSI Hard Disk Manager

DEKSI Hard Disk Manager là 1 ứng dụng phân tích và kiểm tra ổ cứng. Mục đích của nó là tìm, test, chuẩn đoán và khắc phục những việc lỗi ổ cứng, thông báo và hiển thị trạng thái sức khỏe của HDD/SSD, và sự giảm sút về hiệu suất và những lỗi. DEKSI Hard Disk Manager sẽ cung cấp những miêu tả chi tiết bằng giấy tờ, những mẹo và hiển thị hoặc thông báo thông báo toàn diện nhất về ổ cứng và SSD bên trong máy tính hay những ổ cắm ngoài (USB / e-SATA). Nhiều cảnh báo và những tùy chọn thông báo khác nhau được cung cấp để bảo đảm tối đa sự an toàn cho dữ liệu có giá trị của bạn. Phần mềm có thể kiểm tra trạng thái HDD, gồm có trạng thái, nhiệt độ và tất cả những giá trị S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, chạy kèm cùng hầu hết những ổ cứng và những SSD ngày nay). Nó cũng có thể đo được tốc độ thảo luận dữ liệu của đĩa theo thời gian thực, một chỉ số có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn hay để tìm ra những lỗi ổ cứng hoặc sự sụt giảm về hiệu suất có thể.


Link Tải DEKSI Hard Disk Manager mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)