Tải DeltaProd

Link Tải DeltaProd chính thức:


DeltaProd - Phần mềm quản lý dự án

DeltaProd (Delivery Task Producer) là 1 phần mềm miễn phí sử dụng để quản lí những dự án. Với ứng dụng này, bạn được phép theo dõi được những yêu cầu của khách hàng, như yêu cầu lúc đầu, yêu cầu bị thay đổi; đặt kế hoạch họp nhóm; theo dõi đã bước công việc như vá lỗi, sao lưu, tạo những bản dự phòng; quản lí việc chuyển giao cho khách hàng; hội nghị hoặc theo dõi chi phí dự án, …


Link Tải DeltaProd mới nhất: