Tải Digital Document Shredder

Link Tải Digital Document Shredder chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Digital Document Shredder

Digital Document Shredder là ứng dụng hỗ trợ xóa bỏ chắc chắn những file và folder khỏi máy tính của bạn. App này giúp bạn xóa bỏ những thông báo trên ổ cứng và những thiết bị khác. Phần mềm này giúp delete những file riêng tư, thùng rác, file tạm thời, khu vực ổ cứng ko sử dụng và bản ghi lịch sử Internet.Bạn có biết là tất cả những thông báo và file bạn từng lưu trên PC của mình vẫn duy trì trên PC, ngay cả khi bạn cho là mình từng delete chúng? Digital Document Shredder có những thuật toán hiện đại về ghi đè những file của bạn nhiều lần để thông báo chứa trên chúng không thể đọc được nữa, do vậy dữ liệu gốc sẽ bị phá hủy chắc chắn. Phần mềm từng được cấp chứng nhận và đạt giải thưởng này sẽ nhanh lẹ biến thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn cho tất cả những nhu cầu delete dữ liệu.
Các chức năng chính:Chọn một tệp tin để delete bằng việc sử dụng nên chuột hay duyệt đến file hay folder
Các bản trước đc lưu trữ và ẩn tự động bởi Windows VISTA và Windows 7 sẽ bị tìm ra ra và xóa bỏ mãi mãi.
Chọn delete tất cả mọi thứ trong thùng rác chỉ cùng một lần kích
Kéo và thả những file vào "shredding bin" trên MH Desktop. Chúng sẽ bị delete ngay lập tức.
Xóa tất cả những file tạm thời còn sót trên PC của bạn.


Link Tải Digital Document Shredder mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)