Tải Digitzone PDF to PNG Converter

Link Tải Digitzone PDF to PNG Converter chính thức:

Digitzone PDF to PNG Converter tool chuyển đổi PDF thành hình ảnh PNG và ko yêu cầu Adobe Acrobat hoặc chương trình thứ 3 giúp. PDF to JPEG Converter giúp chuyển đổi tài liệu PDF thành hình ảnh PNG cùng DPI khác nhau.
Digitzone PDF to PNG Converter

Chức năng:

• PDF to PNG Converter giúp chuyển đổi hàng loạt, bạn được phép chuyển đổi hàng trăm tài liệu PDF với 1 lúc.• Tốc độ chuyển đổi nhanh.• Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý,...• Hỗ trợ font chữ CIDFont, Type1,Type 3,TrueType và những phông chữ nhúng.• Hỗ trợ xuất hình ảnh PNG cùng 72-800 dpi.• Hỗ trợ đi từ chế độ dòng lệnh.• Hỗ trợ PDF 1.7 (trước đây chỉ được giúp bởi Acrobat 7.0 trở lên).


Link Tải Digitzone PDF to PNG Converter mới nhất: