Tải DiskAid cho Mac

Link Tải DiskAid cho Mac chính thức:


DiskAid cho Mac

DiskAid là 1 tool dành cho PC và Mac, cho phép sử dụng iPhone hoặc iPod Touch như một ổ cứng. DiskAid cho truy cập vào hệ thống tệp của thiết bị, chuyển tin nhắn giấy tờ (SMS) vào máy tính, cho phép sao chép, edit hoặc đổi tên file và thư mục trên iPhone, iPad hay iPod Touch hoặc trực tiếp từ máy tính để bàn.Dùng truy cập USB, đấy là cách an toànnhất và đáng tin cậy nhất đểtruy cập những tệp và Folder của thiếtbị. Được sử dụng cùng FileApphay FileApp Pro chuyển file và những tàiliệu có thể dễ được truycập trên thiết bị.
DiskAid
Các chức năng chínhChuyển USB file

Hỗ trợ iPhone V1, 3G, 3G S & iPod Touch V1, V2 và V3

Sao chép tập tin và Folder giữa iPhone hoặc iPod Touch và máy tính của bạn

Kéo và thả các tập tin, Folder

Đánh dấu các tập tin và Folder

Chức năng phong phu: tạo ra Folder, đổi tên ...

Hỗ trợ iPhone OS bản: 1.1.1 đến 3.1.3


Link Tải DiskAid cho Mac mới nhất: