Tải Doc to Jpeg Converter 3000

Link Tải Doc to Jpeg Converter 3000 chính thức:

Doc to Jpeg Converter 3000 là tool chuyển đổi Word Doc thành JPEG/JPG. Với tool này, bạn được phép chuyển đổi định dạng tệp doc thành jpg, jpeg một cách dễ.Sau các giai đoạn chuyển đổi vẫn giữ nguyên giấy tờ, hình ảnh, bố cục của tài liệu gốc.
Doc to Jpeg Converter 3000

Chức năng nâng cao:

• Chuyển đổi những file có định dạng lớn Doc thành định dạng tất yếu trong một lần.• Hỗ trợ hợp nhất mỗi trang của Word thành hình ảnh duy nhất.• Điều chỉnh chất lượng JPG, JPEG từ 1-100.• Cung cấp thiết lập hình ảnh và chuỗi kí tự watermark.• Thiết lập kích thước hình ảnh đầu ra.

Chức năng:

• Hỗ trợ thêm toàn bộ Folder để chuyển đổi.• Giao diện người sử dụng trực quan, chỉ có một số cú click chuột có thể làm xong việc chuyển đổi.• Tốc độ chuyển đổi nhanh và chất lượng file đầu ra cao.• Nếu như bạn chưa có thời gian để chuyển đổi list danh bạ, có thể lưu danh bạ chuyển đổi vào máy tính. Bạn ko phải tải tất cả những tệp một lần nữa.• Tùy chọn tự động mở Folder đầu ra khi chuyển đổi làm xong.


Link Tải Doc to Jpeg Converter 3000 mới nhất: