Tải Document2PDF Pilot

Link Tải Document2PDF Pilot chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Document2PDF Pilot

Phần mềm Document2PDF Pilot giúp chuyển đổi nhiều file với lúc, giao diện dòng lệnh,tùy chọn bảo mật file PDF, chế độ bảo vệ bằng mật khẩu (sử dụng khóa mãhóa 40 bit và 128 bit), nhúng font, nhiều chế độ nén khác nhau. Giaodiện tương tự Windows Explorer.Lưu ý: để chuyển những file Word, Excel, Write, Works, WordPerfect trên máy bạn nên có cài bộ Microsoft Office.
Theo Congdongthongtin


Link Tải Document2PDF Pilot mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)