Tải Đơn khởi kiện đòi nợ

Link Tải Đơn khởi kiện đòi nợ chính thức:

Tải về máy (105,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Lúc tranh chấp cho việc vay nợ xảy ra, đặc biệt khi người vay nợ ko có ý định trả tiền vay? Người cho vay nên thực hiện khởi kiện vụ án xuất hiện tòa án để được bảo vệ quyền lợi của mình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________

……(1), ngày….. tháng …… năm…….


ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Đòi trả nợ )

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …..................................................................................................

Nguyên đơn: CÔNG TY ABC

Giấy ĐKKD số:...............................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Điện thoại:......................................................................................................................................

Đại diện: …................................................................................................…., tổng giám đốc.

Nay làm đơn này khởi kiện:.............................................................................................................

Bị đơn: ông ……………..............................................................................................................…..

Địa chỉ: xxx, …….............................................................................................................…………...

Vì từng cố tình trì hoãn, ko trả nợ cho chúng tôi số tiền 98.000.000 đồng.

Nội dung sự việc như sau:................................................................................................................

Ông ……………….. nguyên là 1 đại lý bán hàng của cty ABC chúng tôi.

Từ tháng 12-2006, bởi vì ông …... có nhiều vi phạm cho việc thanh toán tiền mua hàng, phải cty ngưng hợp đồng đại lý cùng ông ……... – trong khi ông vẫn có nợ tiền cty.

Ngày 1-12-2007, ông …………. làm “Giấy cam kết trả nợ”. Nội dung công nhận còn nợ ABC số tiền 97.000.000 đồng. Ông cam kết trả trong 10 lần, mỗi tháng trả 1 lần 10 triệu đồng.Thời hạn trả từ tháng 03-2008 xuất hiện tháng 11-2008 dứt nợ.

Dù từng cam kết như thế, tuy nhiên sau đấy ông ………. chỉ trả được một phần bé là 9.000.000 đồng vào những ngày 29/11 /2008, ngày 30/12/2008 và 26/06/2009, mỗi lần 3.000.000 đồng.

Như vậy, tính đến nay ông …………... vẫn có nợ cty chúng tôi 88.000.000 đồng.

Việc ông ………... ko trả nợ từng gây cho cty chúng tôi nhiều khốn khó, thiệt hại. Do vậy, nay cty có đơn này, kính đề nghị Quí tòa tìm hiểu và xử lý cho yêu cầu của chúng tôi như sau:

1. Buộc ông ………. nên trả cho chúng tôi số tiền còn thiếu (nợ gốc) là 88.000.000 đồng ( Tám mươi tám triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng).

2. Buộc ông …………... nên trả thêm khoản lãi phát sinh từ tháng 12-2008 đến nay (9 tháng), theo lãi suất quá hạn do ngân hàng nhà nước qui định, số tiền là 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng).

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.


Link Tải Đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất:

Tải về máy (105,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)