Tải Đơn xin góp vốn

Link Tải Đơn xin góp vốn chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đơn xin góp vốn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN GÓP VỐN

Kính gửi: Ban lãnh đạo cty ……………

Tên tôi là: …………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ……………

Hộ khẩu hay trú: …………………………………………………………………

Tôi đang có nhu cầu kinh doanh về lĩnh vực …………….., qua tìm hiểu các giai đoạn hoạt động của Công ty …………… tôi có ý định với góp vốn kinh doanh cùng những thành viên Công ty.

Tài sản để góp đã là ……………………………………

Tài sản thuộc sở hữu của ……………………… do ………. Quản lý ( nếu tài sản góp vốn ko nên là tiền mặt)

Tôi cam kết thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật và điều lệ cty khi tham gia góp vốn với kinh doanh.

Vậy tôi làm đơn này xin góp vốn kinh doanh với những thành viên cty.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Đơn xin góp vốn mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)