Tải Đơn xin ly hôn

Link Tải Đơn xin ly hôn chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Đơn xin ly hôn được sử dụng khi 2 vợ chồng thuận tình ly hôn, quyết định ko sống cùng nhau nữa. Đơn xin ly hôn nên tuân thủ theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình, sau đấy đơn xin ly hôn sẽ được gửi lên tòa án nhân dân. 

Theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình thì đơn xin ly hôn nên có những nội dung chính sau: Thỏa thuận cho việc phân chia tài sản, thỏa thuận cho việc nuôi con, trợ cấp... 

Mẫu đơn xin ly hôn chuẩn có thể tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------


ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN...............................................................................

Tôi tên:.............................................................. năm sinh:............................................

CMND (Hộ chiếu) số:..................................................... Ngày và nơi cấp:.....................

Hiện cư trú: (ghi rõ chỗ ở liên hệ) .................................................................................

Xin được ly hôn với:.......................................................................Năm sinh:...............

CMND (Hộ chiếu) số:..................................................... Ngày và nơi cấp:......................

Hiện cư trú: (ghi rõ chỗ ở) .............................................................................................

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

* Về con chung: (A2)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (A3)

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* Về nợ chung: (A4)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............., ngày....tháng.....năm....

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Những thứ cần biết khi viết đơn xin ly hôn

  • Phần nội dung đơn ly hôn (A1): Ghi thời gian kết hôn và chung sống, vị trí chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống với nhau hoặc không, phần này cần tỏ ra tình hình mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn.... Làm đơn này đề nghị tòa xử lý việc ly hôn.
  • Phần con chung (A2): Nếu như có được con chung ghi thông báo những con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con.... Nếu như không có con chung ghi không có.
  • Phần tài sản chung (A3): Nếu như có tài sản ghi thông báo về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia... và Nếu như chưa có tài sản chung ghi chưa có.
  • Phần nợ chung (A4): Nếu như có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hoặc tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu như chưa có nợ chung ghi chưa có.


Link Tải Đơn xin ly hôn mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)