Tải DoubleCommand cho Mac

Link Tải DoubleCommand cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


DoubleCommand cho Mac

DoubleCommand cho Mac là phần mềm hỗ trợ bạn thiết lập lại một vài phím tắt trong OS X. App này có thể tái sắp xếp lại toàn bộ mọi thứ, một vài phím tiện ích nhất sẽ biến thành Ctrl, Cmd và Alt.
DoubleCommand cho Mac
Vậy nên, chuyển Cmd và Ctrl có nghĩa là bạn được phép sử dụng lại phong cách của Windows Ctrl + C để copy, Ctrl + V để dán,... Đấy chỉ là 1 thay đổi nhỏ, tuy nhiên nếu bạn từng quá quen thuộc cùng phím tắt của Windows (hay nếu bạn bị bắt buộc nên sử dụng Windows ở cty), phần mềm này thực sự tốt nhất khi lấy lại những phím tắt quen thuộc.


Link Tải DoubleCommand cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)