Tải Download Music Pro cho iPhone

Link Tải Download Music Pro cho iPhone chính thức:


Download Music Pro cho iPhone - Tải âm thanh

Download Music Pro cho iPhone là tiện ích tốt nhất giúp bạn download âm thanh iPhone, iPod Touch hay iPad trong một giây, tạo danh bạ nhạc, kết hợp bài hát cùng iPod, sử dụng bằng việc lắc và chuyển đổi giữa những bài hát. Bạn cũng có thể thêm các bài hát yêu thích của bạn bằng việc sử dụng iTunes File Sharing.Các chức năng:- Điều khiển từ xa- Pause, phát lại, gỡ bỏ, thay thế- iTunes File Sharing- Mở rộng trình duyệt cùng Bookmarks- Tải với một lúc trong một thời điểm- Nhập thư viện iPod- Dễ dàng edit danh bạ nhạc và danh bạ tải xuống.
Download Music Pro cho iPhone
Download Music Pro cho iPhone


Link Tải Download Music Pro cho iPhone mới nhất: