Tải Drive Encryption

Link Tải Drive Encryption chính thức:


Drive Encryption

DriveEncryption là giải pháp mã hóa và giải mã tuyệt vời hiện nay. Phần mềm này thực sự dễ sử dụng và nó có thể mã hóa thẻ nhớ Flash USB, thiết bị lưu trữ xách tay hay ổ cứng có sử dụng file hệ thống FAT hay NTFS thực sự nhanh lẹ. Phần mềm này chỉ có vài phút để mã hóa hay giải mã một ổ cứng 200GB.
Drive Encryption
Các chức năng chính:
Hỗ trợ chắc chắn tất cả những thiết bị lưu trữ: ổ cứng, thẻ nhớ, USB
Có năng lực mã hóa cho Logistic Disk
Mã hóa hay giải mã nhiều đĩa trong với lúc
Mã hóa file hệ thống và bảng Boot
Hỗ trợ tất cả những loại file hệ thống của Windows: FAT12, FAT16, FAT32, và NTFS
Thuật toán mã hóa: 256 Bits AES
Hỗ trợ tối đa ổ cứng có dung lượng cao: Không hạn chế, giúp tất cả những ổ trong hệ thống Windows bạn có.


Link Tải Drive Encryption mới nhất: