Tải DriveLetterView

Link Tải DriveLetterView chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


DriveLetterView

DriveLetterView là 1 tiện ích dễ dàng giúp bạn xem danh bạ tất cả những bài tập ký tự ổ đĩa trong hệ thống của bạn, gồm có cả ổ đĩa, ổ đĩa mạng từ xa, CD / DVD ổ đĩa, và USB ổ đĩa ngay cả khi ổ đĩa đang ko cắm.
DriveLetterView
Nó cũng giúp bạn dễ thay đổi một ký tự ổ đĩa của thiết bị USB và share qua mạng từ xa, và để delete một ký tự ổ đĩa của thiết bị USB mà khi ổ đĩa đang ko cắm. Bạn cũng có thể sử dụng DriveLetterView để xuất danh bạ tất cả những ổ đĩa vào giấy tờ / csv / html / xml file.DriveLetterView sẽ giúp bạn dễ quản lý những ký tự ổ đĩa được gán cho ổ đĩa của bạn.


Link Tải DriveLetterView mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)