Tải Droid Explorer

Link Tải Droid Explorer chính thức:


Droid Explorer

Droid Explorer được tạo ra là 1 tool bé để quảnlý thiết bị bắt nguồn từ Android cùng sự dễ dàng của WindowsExplorer. (Android là 1 hệ điều hành, middleware và những ứng dụng di động chủ chốt).
Các chức năng chính của Droid Explorer:· Nhiều thiết bị giúp
· Sao chép và tự động vận dụng update.zip
· Sao chép những tệp cho ĐT
· Tự động tìm ra những thiết bị truy cập bị ngắt truy cập.
· Khởi động lại thiết bị
· Khởi động lại thiết bị để phục hồi chế độ
· Kéo & sao chép file thả từ Explorer
· Package Manager (Cài đặt và Gỡ cài đặt)
· Không phải gắn thẻ SD để truy cập những tệp từ máy tính .
· Truy cập những tệp trong Folder khác ngoài thẻ SD .
· Sao chép những tệp từ ĐT vào clipboard.
· Mở tệp trên PC.
· Có một Shot MH (phong cảnh hay chân dung)
Mở từ bên trong máy tính
· Kiểm soát thiết bị Android của bạn cùng chuột và bàn phím.
· Cài đặt / Gỡ bỏ APK tệp
· Hỗ trợ tốt hơn Hero
· Sao lưu những ứng dụng "Google Experience" và tạo ra một update.zip có chứa những ứng dụng.


Link Tải Droid Explorer mới nhất: