Tải dupeGuru Music Edition 6.2.0

Link Tải dupeGuru Music Edition 6.2.0 chính thức:


dupeGuru Music Edition 6.2.0 - Quản lý file nhạc

dupeGuru Music Edition (viêt tắt là ME) là tool tìm bản sao những bản nhạc trong bộ sưu tập của bạn. Phần mềm sẽ quét filenames, tag hay nội dung. dupeGuru ME là 1 người ae của dupeGuru. Nó ko những có thể làm được mọi thứ như dupeGuru , mà còn có nhiều cột thông báo hơn (giả sử bitrate, độ dài, tags,..) và rất nhiều dạng quét hơn (filename cùng nội dung, tags và nội dung audio ).
Theo tổng hợp


Link Tải dupeGuru Music Edition 6.2.0 mới nhất: