Tải dupeGuru Picture Edition cho Mac

Link Tải dupeGuru Picture Edition cho Mac chính thức:


dupeGuru Picture Edition cho Mac - Xóa bỏ ảnh trùng nhau

Bạn sở hữu 1 cơ sở dữ liệu ảnh khổng lồ, nhiều ảnh giống nhau mà bạn ko kiểm soát được, nên xóa bỏ nó bằng Dupeguru Picture Edition.Dupeguru Picture Edition là 1 tool hỗ trợ bạn tìm những hình ảnh trùng có trong máy tính. Dupeguru Picture Edition là bản nâng cấp của dupeGuru. Nó làm việc như dupeGuru, tuy nhiên hiệu quả hơn vô vàn. Chương trình tìm ảnh tựa vào dung lượng, nội dung ảnh, và nổi bật có thể tìm ảnh trùng giữa những định dạng khác nhau.


Link Tải dupeGuru Picture Edition cho Mac mới nhất: