Tải Duplicate File Remover

Link Tải Duplicate File Remover chính thức:

Máy tính của bạn hay chứa nhiều tệp giống nhau và ko quan trọng sau một thời gian sử dụng. Chính bởi vì lý do đó, tool Duplicate File Remover từng được tạo ra nhằm hỗ trợ người sử dụng giải phóng ko gian lưu trữ cho ổ cứng bằng việc xóa bỏ những tệp trùng lặp này để dọn dẹp hệ thống.
Duplicate File Remover
Chương trình sẽ thực hiện quét máy tính, sau đấy liệt kê tất cả tệp trùng lặp được tìm được từ phương pháp Byte for Byte Comparison, vì vậy bảo đảm độ chính xác 100%.Ngoài ra, Duplicate File Remover có thể tìm bản sao của ngẫu nhiên tệp nào, chả hạn như: giấy tờ, nhạc, video hay ảnh. Đối cùng những tệp đa phương tiện, gồm có: MP3, OGG, WMA, Vorbis, chương trình có năng lực phân tích nội dung của những thẻ sau: Artist, Album, TitleComment. Hơn nữa, người sử dụng còn được quyền tìm những thuộc tính ảnh hưởng xuất hiện file như: tiêu đề, đề tài, danh mục và tác giả. Các file trùng lặp có thể được delete bỏ, di giời hay sao chép. Danh sách những file này sẽ được phân loại, xuất thành thông báo HTML và thực thi.Bạn có thể ko phân biệt được có bao nhiều file trùng lặp đang trú ngụ trên PC của mình sau khi thực hiện nhiều bản tải xuống trên Internet. Trong hầu hết trường hợp, những file này hay dư thừa và ko quan trọng. Vì thế, việc giữ lại chúng chỉ làm lãng phí ko gian của đĩa cứng. Duplicate File Remover sẽ hỗ trợ bạn giành lại ko gian ổ đĩa giá trị và cải thiện hiệu quả sử dụng dữ liệu.Chú ý: Việc sử dụng Duplicate File Remover thực sự an toàn và ko gặp nên nguy hiểm nào. Theo mặc định, những tệp được delete sẽ lưu thành Recycle Bin và chúng có thể được khôi phục trở lại địa điểm lúc đầu. Phần mềm này có thể ghi lại mọi thứ vào một thông báo giấy tờ và ko thao tác nào được thực hiện trên dữ liệu giá trị của bạn nếu ko được quyền.
Các tình huống phải sử dụng chương trình:

  Xác định và giành lại ko gian ổ đĩa giá trị
  Giảm thiểu thời gian và ko gian lưu trữ được sử dụng cho những bản sao lưu dự phòng
  Chấm dứt thời gian nên bỏ ra để quét file ko quan trọng
  Tăng ko gian trống trên những nguồn tài nguyên hạn chế như: bộ nhớ, ổ đĩa
  Rút ngắn thời gian tìm file
  Xóa bỏ tệp trùng lặp để chấm dứt những việc đồng bộ

  Chức năng chính của chương trình:

   Có năng lực tìm cả những file có với nội dung, với tên hay kích thước zero
   Tìm hình ảnh, video và audio trùng lặp
   Giao diện được tạo ra trực quan và thân thiện cùng người sử dụng
   Làm việc cùng nhiều thiết bị lưu trữ di động, chả hạn như: USB, đĩa mềm, vv
   Tìm cả ổ đĩa mạng và ổ đĩa cục bộ
   Tìm file trùng lặp từ một số tiêu chí như: tên file, byte by byte, vv
   Tìm file trùng lặp trong một vài Folder
   Cho phép loại trừ một vài Folder cần thiết khỏi các giai đoạn quét
   Bảo vệ Folder hệ thống Windows
   Các kết quả đầu ra có thể được xuất thành một thông báo HTML để xem sau này
   Có sẵn ở nhiều ngôn ngữ khác nhau


Link Tải Duplicate File Remover mới nhất: