Tải Duplicate Finder

Link Tải Duplicate Finder chính thức:


Duplicate Finder

Duplicate Finder chuyên tìm những tệp trùng nhau trong ổ cứng để tiết kiệm dung lượng. Dựa và dung lượng (chính xác đã byte), tên,…Duplicate Finder sẽ quét và thông tin chi tiết những tệp giống hệt nhau rải rác trong ổ cứng và đưa ra những chọn lựa để delete 1 trong 2 hay tuy bạn. Tốc độ làm việc nhanh và chính xác phải được SoftPedia rate 5/5 sao và đưa vào top soft Pick.


Link Tải Duplicate Finder mới nhất: