Tải DVD Cutter 1.6

Link Tải DVD Cutter 1.6 chính thức:


DVD Cutter 1.6

Bạn có ý định trích một cảnh phim trong đĩa DVD đang xem hay chia bé phim thành nhiều phần thành định dạng tùy ý để share, DVD Cutter là ứng dụng miễn phí sẽ hỗ trợ bạn thực hiện việc này dễ. DVD Cutter giúp trích đoạn yêu thích trên đĩa phim DVD dưới dạng file VOB cùng tốc độ rất nhanh.