Tải East Tec Eraser

Link Tải East Tec Eraser chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


East Tec Eraser

East-Tec Eraser là tiện ích hữu ích bảo vệ dữ liệu và sự cá nhân, chương trình có thể gỡ bỏ tất cả vết tích của máy tính của bạn khi hoạt động online bằng tính năng East-Tec Eraser. Eraser theo tiêu chuẩn của U.S. Department of Defense về delete chắc chắn những thông báo số và dễ gỡ bỏ những vết tích của những dữ liệu nhạy cảm ra khỏi máy của bạn.East-Tec Eraser giúp hầu hết những trình duyệt thông dụng, gồm có Internet Explorer, Netscape Navigator, America Online, MSN Explorer, Opera và những chương trình khác có thể để lại những nguy hiểm lộ thông báo riêng tư, như Windows Media Player, RealPlayer, Yahoo Messenger, ICQ, Kazaa, v.v.
Với East-Tec Eraser bạn có thể bảo vệ những tài liệu nhạy cảm trên PC của bạn như: bí ẩn hợp tác thương mại có giá trị, kế hoạch kinh doanh, những file riêng tư, hình ảnh hoặc thư từ bí ẩn.

Chức năng chính của "East-Tec Eraser":

-Xóa bỏ tất cả những vết tích những hoạt động online của bạn: delete Web Sites, hình ảnh, phim, video clips, âm thanh, e-mail, tn, lược sử hội thoại trong chat room, AutoComplete, v.v .
-Xóa bỏ những dữ liệu nhạy cảm trên khỏi máy tính của bạn: delete dấu vết những tài liệu hoặc hình ảnh bạn vừa mới truy cập và bảo đảm file bạn đang delete rất mất đi.
-Gỡ bỏ những cookies do những website lưu trên máy của bạn. Chỉ giữ lại những cookie bạn cho phép giữ.
-Hỗ trợ hầu hết những trình duyệt web thông dụng: Internet Explorer, Mozilla Firefox, America Online, MSN Explorer, Opera, Netscape Navigator, v.v .
-Hỗ trợ tất cả những chương trình thông dụng như Messenger, Email, News, chương trình Player và P2P.
-Xóa thực sự an toàn: tuân thủ tiêu chuẩn của U.S. Department of Defense về delete bỏ chắc chắn những thông báo số.


Link Tải East Tec Eraser mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)