Tải Easy Crypter 2010 3.13

Link Tải Easy Crypter 2010 3.13 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Easy Crypter 2010 3.13

Easy Crypter - một chương trình an toàn và thuận tiện giúp bạn mã hóa / giải mã một tệp tin riêng lẻ hoặc nhiều file và giấy tờ, chả hạn như email. Chương trình sử dụng sửa đổi tiên tiến của thuật toán DES trong việc mã hóa - 1 trong các thuật toán mã hóa tuyệt vời được chấp nhận như một chuẩn chính thức ở nhiều nước. Easy Crypter dễ để sử dụng và ko cần ngẫu nhiên kiến thức nào trong lĩnh vực mật mã.Chương trình cung cấp sự bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy né việc truy cập trái phép, cùng thuật toán mã hóa được sử dụng trong chương trình chống lại tất cả những phong cách tấn công có thể có. Nó có thể được sử dụng cho những tổ chức để bảo vệ bí ẩn thương mại hoặc cho riêng tư để lưu trữ thông báo riêng tư.
Tổng hợp


Link Tải Easy Crypter 2010 3.13 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)