Tải Easy File Undelete

Link Tải Easy File Undelete chính thức:


Easy File Unxóa - Phần mềm khôi phục dữ liệu

Easy File Unxóa là 1 đùm phần mềm cứu hộ lý tưởng cho những ai vô tình delete mất những file cần thiết, hoặc format lại ổ cứng hay USB có chứa dữ liệu cần thiết. Phần mềm này hay tạo ra nổi bật để giúp đỡ khôi phục những file bị mất hay bị xóa. Hoạt động thực sự dễ dàng. Bạn chỉ có chọn những Folder hay ổ đĩa, nơi những file bị delete từng nằm ở đấy và phần mềm Easy File Unxóa sẽ hoạt động để khôi phục chúng. Các file từng delete cũng có thể được khôi phục những thiết bị như SmartMedia, Secure Digital, Compact Flash, MemoryStick, ZIP, USB, ổ cứng, hoặc những thiết bị khác. Nó giúp những hệ thống file NTFS, FAT16 và FAT32, sử dụng kỹ thuật tìm Raw Search để xác định những phong cách file theo cấu trúc dữ liệu từng biết. Công nghệ này cho phép tìm ra những file bị delete thậm chí nếu địa điểm và kích thước của chúng ko đc lưu trữ trong cấu trúc hệ thống file. Đã có 92 phong cách file được tìm ra tự động bởi Raw Search.
Điểm mới trong bản này: Cải thiện năng lực tìm ra những file bởi cấu trúc từng biết.


Link Tải Easy File Undelete mới nhất: