Tải Easy Filer Cho Android

Link Tải Easy Filer Cho Android chính thức:

Easy Filer là tool quản lý tệp thực sự dễ dàng. Giúp quản lý hình ảnh, nhạc, video và những tệp thực sự dễ.
Các chức năng chính:

- Cắt, sao chép, dán, xóa, đổi tên, di giời.- Tạo và delete những Folder.- Nén và giải nén tệp Zip.- Nén nhiều file và Folder.- Chia sẻ hay gửi tệp bằng Email, Bluetooth.- Hiển thị thuộc tính của những file.- Dùng thực sự ít bộ nhớ hệ thống.
Easy Filer Cho Android


Link Tải Easy Filer Cho Android mới nhất: