Tải Easy FlashMaker 1.5

Link Tải Easy FlashMaker 1.5 chính thức:


Easy FlashMaker 1.5

Easy FlashMaker là 1 tool dễ dàng để tạo file FLASH (file SWF). Các tool tạo file flash chuyên nghiệp thực sự rắc rối và khó sử dụng.

Bộ phim dễ dàng nhất có thể đc lưu trữ lại dưới dang SWF trong vài giây. Hơn nữa nó có thể tự động tạo hiệu ứng chuyển động cho phần được chọn lựa chỉ cùng một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Cách tạo 1 bộ phim flash ấn tượng cùng Easy FlashMaker là thực sự dễ dàng.

- Thêm vật thể(tam giác, tròn, chữ, tranh v.v.) cho bộ phim.
- Về khung hình đầu tiên(hay bất cứ khung hình mở đầu nào) và thêm hiệu ứng bắt đầu cho nó (vị trị, góc, màu sắc v.v.).
- Đến khung hình tận cùng (hay bất cứ khung hình kết thúc nào) và thêm hiệu ứng kết thúc cho nó (vị trị, góc, màu sắc v.v.). Lúc những khung hình rìa đang được edit, những khung hình trung cấp Sẽ tự động được tính toán lại để có hiệu ứng tương ứng (gồm có vị trị, góc, màu sắc v.v.).
Theo softvnn


Link Tải Easy FlashMaker 1.5 mới nhất: