Tải Easy Office Recovery

Link Tải Easy Office Recovery chính thức:

Easy Office Recovery là tool khôi phục dữ liệu từng bị delete của tài liệu Microsoft Office như Word, Outlook, PowerPoint và Excel. Hơn nữa, nó có thể xuất thông báo từ những tài liệu từng bị hỏng nặng để nhận dạng tool tích hợp trong Microsoft Office và thực hiện khôi phục chúng một cách nhanh lẹ và hiệu quả nhất. Xem thêm: duykiet.com
Easy Office Recovery
Easy Office Recovery có thể coi là chọn lựa hoàn hảo đối cùng người sử dụng máy tính tại nhà hoặc văn phòng bởi năng lực tự động xác định địa điểm và khôi phục những dữ liệu bị delete hay mất trong tài liệu Office trên những ổ cứng hỏng, ko mở được hay từng bị format.
Chức năng:

- Dùng thuật toán riêng để khôi phục dữ liệu.- Hỗ trợ file DOC được tạo bởi Microsoft Word 6.0, 95, 97, 2000, 2002, 2003, 2007 và 2010.- Hỗ trợ file DOCX được tạo bởi Microsoft Word 2007 và 2010.- Hỗ trợ file XLS được tạo bởi Microsoft Excel 95, 97, 2000, 2002, 2003, 2007 và 2010.- Hỗ trợ file XLSX được tạo bởi Microsoft Excel 2007 và 2010.- Hỗ trợ file PPT được tạo bởi Microsoft PowerPoint 95, 97, 2000, 2002, 2003, 2007 và 2010.- Hỗ trợ file PST được tạo bởi Microsoft Outlook 98, 2002, 2003, 2007 và 2010.- Khôi phục file Word, Excel, Powerpoint và Outlook bị lỗi.- Có thể tìm và khôi phục những file Microsoft Word, Excel, PowerPoint và Outlook từng xóa.- Xem trước tài liệu, bảng tính, slide, tn,… trước khi khôi phục.- Hỗ trợ Unicode.

Tham khảo cách khôi phục tài liệu Office bị hỏng:


Link Tải Easy Office Recovery mới nhất: