Tải Easy Pdf Password Recovery

Link Tải Easy Pdf Password Recovery chính thức:

Easy Pdf Password Recovery là phần mềm được tạo ra giúp bạn giải mã mật khẩu bảo vệ file Adobe Acrobat PDF chả hạn như mật khẩu của chủ sở hữu, ngăn bớt edit, in tệp.Tập tin được giải mã có thể được mở cùng bất cứ trình xem PDF và kích hoạt tính năng edit/sao chép/ in. Bảo mật file PDF gồm có đôi phương pháp khác nhau và đôi mật khẩu khác nhau. Một tài liệu PDF có mật khẩu bảo vệ né người khác mở (mã người sử dụng) và những tài liệu được có hạn ngay cả khi từng được giãi mã như: in, sao chép giấy tờ và đồ họa ra khỏi tài liệu, sửa đổi những tài liệu; thêm hay sửa đổi những giấy tờ ghi chú (bằng việc sử dụng mã người sử dụng).
Easy Pdf Password Recovery

Chức năng nâng cao:

• Nhiều tính năng mạnh mẽ và dễ sử dụng.• Giao diện trực quan, hỗ trợ bạn tìm ra cách tuyệt vời để giải mã mật khẩu.• Không yêu cầu phần mềm Adobe Acrobat.• Giải mã cùng tốc độ cao.• Hủy bỏ hạn chế về in, edit, sao chép.• Mẫu mật khẩu cụ thể.• Tự động mở tệp đầu ra khi hoàn tất.

Yêu cầu hệ thống:

• CPU:733 Mhz Pentium ll hay cao hơn.• RAM: 128 MB hay cao hơn.• Ổ cứng trống: 20 MB.• MS-office2000 hay cao hơn.• Adobe Reader 7 hay cao hơn.• IE 6.0 hay cao hơn.


Link Tải Easy Pdf Password Recovery mới nhất: