Tải Easy Resize JPEGs by Folder

Link Tải Easy Resize JPEGs by Folder chính thức:

Tải về máy (154,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Easy Resize JPEGs by Folder - Thay đổi kích thước nhiều ảnh

Easy Resize JPEGs by Folder là 1 phần mềm dễ sử dụng để thay đổi kích thước hàng loạt những file JPEG từ một Folder hoặc nhiều hơn. Phần mềm này sử dụng tính năng kéo thả cho những Folder chứa những file JPEG hay những file JPEG trực tiếp từ Explorer.Bạn có thể thay đổi tỉ lệ của hình ảnh và Folder đầu ra của chương trình. Thư mục đầu ra này có thể được đặt như một Folder với tên trong Folder nguồn hay một Folder với tên trong một Folder cố định. Phần mềm này ko yêu cầu cài đặt. Bạn chỉ có tải xuống và đi file thực thi.
Tổng hợp


Link Tải Easy Resize JPEGs by Folder mới nhất:

Tải về máy (154,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)