Tải EFFECT Standard

Link Tải EFFECT Standard chính thức:

EFFECT Standard là ứng dụng kế toán hợp cùng những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013. Giúp doanh nghiệp thực hiện những nghiệp vụ kế toán một cách dễ.Nhằm giúp cho những doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khốn khó, EFFECT có chính sách dành tặng những đùm SP đến những tổ chức, doanh nghiệp tò mò. EFFECT kỳ vọng là những giúp này sẽ hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành của cộng đồng doanh nghiệp kể riêng và góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển chạy lên của kinh tế nước nhà kể chung.
Giao diện chính của phần mềm EFFECT Standard

Tải EFFECT Standard - Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.EFFECT Standard xóa bỏ mọi có hạn bản ghi (record) của bản EFFECT Small, đồng thời cũng ko có hạn về thời gian sử dụng và số lượng users. Khách hàng có thể tải xuống miễn phí hoàn toàn và dễ chuyển (Convert) toàn bộ số liệu của bản EFFECT-Small cài đặt trước đó và sử dụng tiếp.EFFECT Standard là ứng dụng đóng gói, dễ dàng, dễ sử dụng. Phiên bản dành cho doanh nghiệp vừa và bé có khối lượng dữ liệu phát sinh ko quá lớn và vận dụng chế độ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Lúc doanh nghiệp có nhu cầu về chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì doanh nghiệp cần nâng cấp lên dòng SP cao hơn là EFFECT Standard 2. Nếu như doanh nghiệp có nhu cầu quản trị cao hơn so cùng việc làm kế toán theo chế độ thì doanh nghiệp cũng có thể nâng cấp lên bản EFFECT Standard 2 hay những dòng SP Customize khác.Phần mềm cho phép đi nhiều nhất 10 máy trạm trên mạng nội bộ. EFFECT Standard có thể được nâng cấp lên những dòng SP sau này tương thích 100% về dữ liệu và cách sử dụng phần mềm. Thao tác nâng cấp phần mềm dễ dàng và nhanh lẹ.Nâng cấp lên bản EFFECT Standard 2 chỉ dễ dàng bằng việc cài đặt EFFECT Standard 2 và nhấn nút Convert dữ liệu là xong. Trường hợp nâng cấp lên những dòng SP Customize thì sau khi convert dữ liệu, những công việc Customize phần mềm sẽ được thực hiện.
Chức năng chính của phần mềm kế toán EFFECT Standard

Nghiệp vụ cập nhật số dư đầu kỳ: Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ, số dư tồn kho đầu kỳ, số dư tài sản cố định đầu kỳ, số dư tài khoản đầu kỳ.
Nghiệp vụ tiền mặt: Theo dõi những khoản thu, chi tiền mặt.
Nghiệp vụ ngân hàng: Theo dõi những khoản thu, chi tiền ngân hàng.
Nghiệp vụ nhập xuất kho: Theo dõi mua hàng, hàng trả lại, nhập kho thành phẩm, xuất kho, chuyển kho nội bộ.
Nghiệp vụ hóa đơn: Theo dõi những hóa đơn bán hàng, dịch vụ trong các giai đoạn kinh doanh.
Nghiệp vụ tài sản cố định: Quản lý tài sản cố định mua mới, thanh lý, nhượng bán...
Nghiệp vụ khác: Quản lý thanh toán tạm ứng, bù trừ công nợ, hạch toán tổng hợp.
Hệ thống sổ sách: Quản lý hệ thống sổ sách của doanh nghiệp như: Sổ tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, sổ nhật ký chung, sổ thu chi, sổ cái...
Hệ thống thông báo: Lập thông báo công nợ, thông báo hàng tồn kho, thông báo thuế GTGT, thông báo tài chính, thông báo quản trị, thông báo tài sản cố định, thông báo tool dụng cụ...
Với vô vàn chức năng có ích trên, EFFECT Standard hỗ trợ doanh nghiệp dễ quản lý, thống kê, theo dõi tình trạng kinh doanh của cty để kịp thời điều chỉnh cho hợp cùng đã quá trình phát triển.


Link Tải EFFECT Standard mới nhất: